Про бюджет об’єднаної територіальної громади Новобогданівської сільської ради на 2019 рік

 

НОВОБОГДАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

Чотирнадцята   сесія

     Сьомого    скликання

 

РІШЕННЯ  № ______

____________________                                                                                                                __________________

   
Про бюджет об’єднаної територіальної

 громади Новобогданівської сільської ради на 2019 рік

 

                 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Новобогданівська сільська  рада ВИРІШИЛА:               

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі  33778400 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 33681900 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 96500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  33778400 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 33681900 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 96500 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 7000 гривень, що становить 0,02  відсотка  видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати місцевій державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 25158100 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини  1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини  1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені  в пунктах 10,11частини 1 статті  691 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації,         виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Відповідно до статті 70 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право місцевій державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

12. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Місцевій державній адміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

          14.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку , законності , депутатської діяльності та етики  .

 

                 Сільський голова                                                  Д.П.Хлистун                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення тринадцятої сесії сьомого скликання

 “ Про бюджет об’єднаної територіальної громади Новобогданівської сільської ради на 2019 рік”

 

Керуючись законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 77 Бюджетного кодексу України, відділ бюджету, фінансів та планування Новобогданівської сільської ради  вносить на розгляд сільської ради проект рішення “ Про бюджет об’єднаної територіальної громади Новобогданівської сільської ради на 2019 рік ”.

Проект рішення підготовлений відділом бюджету, фінансів та планування Новобогданівської сільської ради з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених МФУ на друге читання Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

При підготовці проекту керувалися принципами бюджетної системи України – збалансованості , обґрунтованості , ефективності та результативності.

 

 

                                        Сільський голова                                                      Д.П.Хлистун

Логін: *

Пароль: *